Вградената врата без праг за лесно влизане в гаража. При врати с ширина до 4000 мм.

Понякога малките неща носят големи предимства: Например когато искате да изкарате велосипеда от гаража без да се налага да отваряте цялата гаражна врата. Бързо ще усетите удобството на вградената врата. Най-вече при отпадането на криещия голям риск от спъване праг. Уникално, само при Hörmann!

По принцип вградените врати се отварят навън и се разполагат в средата на вратата. При гаражните врати с ширина над 3500 мм (обшивка на М-касети над 3000 мм) е възможно или даже наложително разположение встрани от центъра на вратата.