Защита от падане на вратата

Защита срещу прищипване

Механизъм за защита на затварящия кант