Заключващ се отвътре подов профил

С полупатрон, директно задействане с ключ. За врати с ширина до 4000 мм.

Заключващ се отвътре подов профил

С миниатюрна брава, задвижване с обръщаща се дръжка. За врати с ширина над 4000 мм. 

Заключващ се отвън подов профил

С полупатрон, заключващ се отвътре без ключ. Задействането отвън става със спусната дръжка под формата на вдлъбнатина, а отвътре - с кръстообразна дръжка. За всички ширини врати. 

Избутващо се резе

Монтира се по избор вдясно или вляво на направляващата релса. Заключването може да се подсигури с катинар. Не е подходящо за външни ролетни врати.

Електромагнитна ключалка

Задействане със стандартен манипулатор с ключ. Автоматично заключване в позиция "затворена врата", възможно е свързване към централното управление.